Fraude- en integriteitsonderzoek

Forensisch accountant nodig?

U hebt een fraude- of integriteitsprobleem in uw organisatie en bent op zoek naar een uitstekende forensisch accountant?

Forensisch accountant - fraude onderzoekDoor vele jaren ervaring heb ik een brede expertise in het onderzoeken van onregelmatigheden in een financieel-economische context en integriteitsschendingen. Mijn deskundigheid is ontwikkeld door opleiding en werkervaring. De werkzaamheden waren bij opsporingsinstanties van de overheid en bij openbare accountantskantoren.

De vaardigheid en voortvarendheid waarmee uw probleem discreet wordt aangepakt, zijn kenmerkend voor de wijze waarop ik mijn dienstverlening vorm geef.

Ik ben ingeschreven in het Landelijk Register Gerechtelijke Deskundigen. Dit waarborgt de kwaliteit van de onderzoeksopzet en -rapportage.