Regelgeving forensisch accountantsonderzoek

Gedrags- en beroepregels

Bij het uitvoeren van onderzoeken worden de hoogste normen gehanteerd, die een onafhankelijk, objectief, deskundig en gedegen onderzoeksresultaat waarborgen.

De vigerende regelgeving voor zowel een forensisch accountant als een gerechtelijk deskundige waarborgen de (proces-)rechten van alle bij een onderzoek betrokken actoren. Het is voor u als opdrachtgever van groot belang dat in eventuele -juridische- vervolgstappen steeds uitgegaan wordt van een onderzoek, dat naar alle vaktechnische en processuele normen tot stand kwam.

De volgende regelgeving wordt in acht genomen:

Forensisch accountant

nba71x71De Verordening gedrags- en beroepsregels accountants

Praktijkhandreiking persoonsgerichte onderzoeken

Gerechtelijk deskundige

Landelijk Register van Gerechtelijk DeskundigenGedragscode voor gerechtelijk deskundigen