Wie is Jan Westerink?

Profielfoto Jan Westerink ←Jan Westerink, forensisch accountant

Ik ben er trots op dat opdrachtgevers en collega’s mij beschrijven als een ervaren, deskundige, doelgerichte en gedreven forensisch accountant. Een forensisch accountant die over de grenzen van zijn vakgebied kan kijken.

Ik wil u hieronder graag meenemen in de ontwikkeling van mijn expertise.

Gemeentepolitie Rotterdam

Mijn loopbaan begon in 1976 bij de Rotterdamse gemeentepolitie. Al in 1980 is de overstap naar de recherche gemaakt. Een dynamische omgeving, waar je dagelijks geconfronteerd werd met de grootstedelijke (drugs-)problematiek en bijbehorende (georganiseerde) criminaliteit, geweldsdelicten, vermogenscriminaliteit en fraude.
Het was in die tijd dat ik mijn passie voor het onderzoekswerk ontdekte en ging ontwikkelen. Ik koos voor een specialisatie in het bestrijden van financieel-economische criminaliteit.

Ministerie van V.R.O.M.

In 1988 kreeg ik de kans het Milieubijstandsteam van de toenmalige Hoofdinspectie Milieuhygiëne mee op te bouwen. Dit team was succesvol in het aanpakken van een nieuw fenomeen in Nederland: milieucriminaliteit. Fraude met verontreinigde grond, illegaal verwerken, storten of lozen van gevaarlijk afval, allemaal -tot dan- onbekende vormen van organisatiecriminaliteit.
Die periode heeft mij geleerd dat vrijwel alle vormen van fraude in bedrijven ‘sporen’ in de administratie, fysiek of digitaal, achterlaten. Mijn vakmanschap als onderzoeker van bedrijfsadministraties is hier ontwikkeld: het kunnen herkennen van die sporen en die in de juiste -juridische- context plaatsen.

Regiopolitie Amsterdam-Amstelland

Na een periode van 6 jaar bestrijden van milieufraude was het tijd mij op andere vormen van financieel-economische criminaliteit te specialiseren, ditmaal bij de Dienst Centrale Recherche van de Regiopolitie Amsterdam/Amstelland.
In de periode na de crises in de opsporing (Van Traa) waren er hoge verwachtingen van financieel rechercheren, die met een jong en enthousiast team ruimschoots zijn waar gemaakt. Zaken als witwassen, ambtelijke corruptie, faillissementsfraude, hypotheekfraude, oplichting, grootschalige drugshandel, opsporen crimineel geld zijn succesvol aangepakt.
Op indringende wijze maakte ik kennis met de verwevenheid van onder- en bovenwereld. Ik zag zelfs dat ooit integere professionele dienstverleners, ambtenaren en bestuurders ‘instrument’ werden van criminelen en de haast vanzelfsprekende wijze waarop zij met criminelen in zee zijn gegaan.

Forensische accountancy

Via avondstudies rondde ik mijn opleiding tot AA-accountant af, waarna ik aan de UvA de opleiding tot milieu-accountant deed.

Vanaf 1999 was ik als forensisch accountant werkzaam bij achtereenvolgens EY, SBV Forensics en Deloitte.
De werkzaamheden richtten zich vooral op curatoren- en advocatenondersteuning, interne fraude, ambtelijke en niet-ambtelijke corruptie, integriteits- en beleidsonderzoeken, schadeberekeningen, aansprakelijkheidsonderzoeken etc.
Eén van de hoogtepunten was een bijna 2 jaar durend onderzoek vanuit Londen naar omkopingspraktijken door een multinational bij het verwerven van publieke en private orders. Dit was wereldwijd het omvangrijkste private onderzoek ooit.

Gerechtelijk deskundige

In 2012 heb ik de opleiding Gerechtelijk deskundige in strafzaken bij het Juridisch PAO van de Universiteit Leiden afgerond en ben sindsdien ingeschreven in het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (LRGD).

Het is mijn ambitie om niet alleen een kwalitatief uitstekend feitenrapport aan mijn opdrachtgevers te verstrekken, maar ook om een gedegen advies te geven bij het voorkomen van fraude. Daarom volg ik thans de opleiding Operational Auditing bij KPMG Advisory en hoop die in juni 2015 af te ronden.

Wat ik nu doe

Sinds 2011 werk ik als zelfstandig gevestigd forensisch accountant.
Voorbeelden van opdrachten:

  • onderzoek naar onregelmatigheden bij de financiering van zakelijk onroerend goed
  • ondersteuning en advies bij onderzoek naar fraude met gevaarlijk afval en verontreinigde grond
  • aandeelhouders- en maatschapsconflicten
  • interne (boekhoud-)fraude
  • schadeberekeningen

Opdrachtgevers zijn justitie, politie, Rijkswaterstaat, provincies, omgevingsdiensten, advocaten en curatoren, bedrijven en particulieren. Daarnaast ben ik als adviseur ketentoezicht verbonden aan het Team Ketentoezicht Gelderse Omgevingsdiensten.